Menu

Shri. C L Parikh “Mamta Mandir” Maheshbhai Kothari Marg,
Vijalpore, Navsari – 396 450.
Gujarat (India)

+91 2637 283785,
283860

Smt. L P D Shah and Smt. K L Haria School for the Blind
& Late Shri. V V M Mehta School for the Physically Challenged
At : Village Shivarimal,
Waghai – Saputara Road,
Ta : Waghai, Dist ; Dang.

+91 2631 292555

Contact form